Kolejne spotkanie Stowarzyszeń Europejskich związanych z Zespołem Dravet …

 

27 kwietnia 2013 r. – a więc kilka dni temu – odbyło się kolejne, tym razem wirtualne spotkanie Stowarzyszeń Europejskich związanych z Zespołem Dravet.
Rozmawiano o konieczności stworzenia Federacji Europejskiej, możliwej współpracy z koncernami farmaceutycznymi, wreszcie – o pracach i planowaniu prac zmierzających do propagowania wiedzy o chorobach  genetycznych (przede wszystkim – Zespołu Dravet) w szeroko rozumianej społeczności europejskiej.

A więc – wszystko dla naszych chorych !

 

Paryskie spotkanie europejskich Stowarzyszeń związanych z Zespołem Dravet – luty 2013 …

Jedną z pierwszych inicjatyw, w jakich mieliśmy okazje i przyjemność uczestniczyć jako Stowarzyszenie, było spotkanie Europejskich Stowarzyszeń związanych z zespołem DRAVET.

Spotkanie, które miało miejsce w samym Centrum Paryża (l’Ile de la Cité) w dniach 23 i 24 lutego br., zgromadziło przedstawicieli organizacji z Francji, Włoch, Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Holandii, Rumunii, Szwecji, Hiszpanii – i oczywiście – Polski.

Dwa dni intensywnych rozmów i prób wypracowania wspólnego stanowiska w sprawach najbardziej nas wszystkich interesujących – sposobu diagnostyki i leczenia chorych na Zespół Dravet (Dravet Syndrome, DS). Nowe, międzynarodowe spojrzenie na problem lekoopornych padaczek, z jakimi mamy do czynienia każdego dnia, widziane oczami rodziców chorych dzieci.
Nie wdając się w wielkie szczegóły samego spotkania uważamy, że warto było …

(zdjęcia dzięki uprzejmości organizacji europejskich, dostępnych na Facebooku)