Władze i statut

 


Stowarzyszenie na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.PL
ul. Starowapiennikowa 8/1, 25-112 KIELCE
REGON 260684600 | KRS 0000456907 | Sąd Rejonowy w Kielcach – X Wydział Gospodarczy KRS

Numer konta: 57 2030 0045 1110 0000 0266 2020 [BGŻ S.A / Centrala]
 


Zarząd Stowarzyszenia (KRS w trakcie aktualizacji):

  1. Norbert Jezierski – Prezes Zarządu email,envelope,mail,message,letter,envelop
  2. Justyna Dziemska – Członek Zarządu
  3. Mirosława Kapko – Członek Zarządu
  4. Andrzej Błaszczak – Sekretarz Zarządu
  5. Katarzyna Hibner – Skarbnik Zarządu

 


Dane z Krajowego Rejestru Sądowego (w trakcie aktualizacji): Dane KRS: STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z CIĘŻKĄ PADACZKĄ LEKOOPORNĄ DRAVET.PL

 

Komentarze są wyłączone.