Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia …

Zarząd "Stowarzyszenia na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.pl" zwołuje, działając na podstawie Rozdziału V § 15 statutu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków "Stowarzyszenia na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.pl" informując, że odbędzie się ono w sobotę, 28 lutego 2015 r. o godz. 13.00, w "Willa Borówka", ul. Królowej Jadwigi 5, 05-822 Milanówek.
W przypadku braku wymaganej liczby obecnych Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Członków "Stowarzyszenia na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.pl” w drugim terminie, tego samego dnia, tj. w sobotę, 28 lutego 2015 r. o godz. 13.30, w tej samej lokalizacji, które to Walne Zgomadzenie władne będzie do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.

Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia udostępniony zostanie na dravet.pl w późniejszym terminie.

Otagowano , .Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.