Władze i statut


Stowarzyszenie na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.PL
ul. Starowapiennikowa 8/1, 25-112 KIELCE
REGON 260684600 | KRS 0000456907 | Sąd Rejonowy w Kielcach – X Wydział Gospodarczy KRS

numer konta bankowego: 06 1090 1362 0000 0001 4480 7397 [Santander]


Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Norbert Jezierski – Prezes Zarządu email,envelope,mail,message,letter,envelop
  2. Andrzej Błaszczak – Członek Zarządu
  3. Katarzyna Hibner – Członek Zarządu

Możliwość komentowania została wyłączona.