Władze i statut


Stowarzyszenie na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną DRAVET.PL
ul. Starowapiennikowa 8/1, 25-112 KIELCE
REGON 260684600 | KRS 0000456907 | Sąd Rejonowy w Kielcach – X Wydział Gospodarczy KRS

Numer konta: 57 2030 0045 1110 0000 0266 2020 [BGŻ S.A / Centrala]


Zarząd Stowarzyszenia:

  1. Norbert Jezierski – Prezes Zarządu email,envelope,mail,message,letter,envelop
  2. Andrzej Błaszczak – Członek Zarządu
  3. Katarzyna Hibner – Członek Zarządu

Komentarze są wyłączone.