UE: 144 mln euro na nowe badania dotyczące chorób rzadkich …

W dniu Chorób Rzadkich, tj. 28 lutego br., Komisja Europejska ogłosiła informację o chęci przekazania dodatkowych 144 mln euro na finansowanie 26 nowych projektów badawczych dotyczących chorób rzadkich.

Łączna liczba finansowanych przez UE w ciągu ostatnich sześciu lat wspólnych projektów badawczych dotyczących takich chorób zbliży się zatem do 100, a ogólna suma w nie zainwestowana – do kwoty 500 mln euro …

Wiele nowych projektów będzie prowadzonych w ramach Międzynarodowego Konsorcjum ds. Badań nad Chorobami Rzadkimi (IRDiRC). Głównym celem konsorcjum, zainicjowanego przez Komisję Europejską wraz z partnerami krajowymi i międzynarodowymi, jest opracowanie do 2020 r. dwustu nowych terapii w zakresie chorób rzadkich i sposobów diagnozowania większości z nich.

Wybrane projekty skupiają obecnie ponad 300 uczestników z 29 krajów europejskich i pozaeuropejskich, z placówek akademickich, pozaakademickich i grup pacjentów. Celem projektów jest łączenie zasobów i wspólna praca ponad granicami, praca, która pozwoli lepiej poznać choroby rzadkie i znaleźć odpowiednie metody ich leczenia.

Wspomnianych 26 nowych projektów obejmuje szeroki zakres chorób rzadkich, takich jak choroby układu krążenia, zaburzenia metabolizmu i choroby układu odpornościowego. Ich celem będzie opracowanie substancji, które mogą służyć nowym lub ulepszonym terapiom pacjentów, lepsze poznanie przyczyn i mechanizmów chorób rzadkich, lepsza diagnostyka tych chorób oraz poprawa sposobów leczenia chorób rzadkich w szpitalach i placówkach opieki zdrowotnej.

(opracowano na podstawie: www.rynekzdrowia.pl, dostęp 28/03/2013)

Otagowano , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz