DRAVET.PL – spotkanie założycielskie stowarzyszenia …

Długie tygodnie przygotowań, omawiania, oczekiwania, kontaktowania się rodziców dzieci chorych na padaczkę lekooporną między sobą. I oto jest – 16 lutego 2013 r. w Warszawie, w budynku Centrum Intensywnej Terapii OLINEK (serdecznie dziękujemy za nieodpłatne udostępnienie sali !), ukonstytuowało się Stowarzyszenie na rzecz osób z ciężką padaczką lekooporną „DRAVET.PL”.
19 osób z całej Polski zostało członkami-założycielami Stowarzyszenia, wszyscy – choć bardzo doświadczeni przez los – pełni sił i energii do dalszego działania na rzecz innych.

Plany mamy wszyscy bardzo ambitne, zadań wszelakich mnóstwo – ale jak to przed laty powiedział wielki Abraham Lincoln:

Każda pra­ca jest możli­wa do wy­kona­nia jeśli podzielić ją na małe od­cinki.